Folklór

Folklór („folklore“ - vedomosti ľudu) je súbor kultúrnych javov realizovaný formami ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantách. Folklór je rad kultúrnych osláv v rámci cyklov období ročných a životných, vo forme ústnej prezentácie ako hra, tanečné, divadelné a hudobné predstavenia, realizováno v mnohých rôznych formách.

 

Slovenský folklór je časť tradičnej slovenskej ľudovej kultúry zahřňajúca slovesnú, hudobnú a dramatickú ľudovú tvorbu Slovákov je významnou zložkou slovenskej kultúry. Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, tradície, tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach Slovenska usporadúvane folklórne festivaly. Kazdy festival má svoju vlastnú, typickú atmosféru a čaro. Vtedy žije festivalom celá obec, mesto - dokonca celá oblasť a folklór cítite na každom kroku.

Kroj

Kroj alebo ľudový odev
Označoval oblečenie ľudu žijúceho na dedinách, ktorý sa v minulosti zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana proti klimatickým zmenám. V nižných oblastiach bol odev skôr plátený a voľnejší. V horskych oblastiach sa popri platne uplatnili i vlnene textilie ci kozusiny a odev bol upätejsi. Na vznik a vyvoj kroja vplyvali domace suroviny (lan, konope, vlna, kozusina) a druh práce. Odlišoval sa odev: pracovny, sviatocny, obradovy a na ine prilezitosti.

Fujara

„Fujara“ je najtypickejším slovenským hudobným nástrojom. Nie je známa nikde inde na svete. Za miesto jej zrodu sa považuje stredné Slovensko - oblasť Poľany a severný Gemer. Bola charakteristickým nástrojom pastierov. Fujary sa zdobili ornamentálnymi a zriedkavejšie figurálnymi vzormi.

Máš další otázky?

Napiš nam v menu Kontakt